0.-1. kl
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00-08.30

LB M-DA
KE 2LÆ

LH STØ

LB M-DA
KE 2LÆ

LH STØ

LB M-DA
KE 2LÆ

LH STØ

LB M-DA
KE 2LÆ

LH STØ

LB M-DA
KE 2LÆ

LH STØ

08.40-09.25

LB MAT
KE 2LÆ

LH STØ

LB MAT
KE 2LÆ

LH STØ

LB MAT
KE 2LÆ

LH STØ

LB MAT
KE 2LÆ

LH STØ

LB DAN
KE 2LÆ

LH STØ

09.40-10.25

LB DAN

LH STØ

LB DAN

LH STØ

LB BIL

LH STØ

LB DAN
KE 2LÆ

LH STØ

LB MAT
KE 2LÆ

LH STØ

10.30-11.15

LB DAN

LH STØ

LB DAN
KE 2LÆ

LH STØ

LB DAN
KE 2LÆ

LH STØ

LB DAN
KE 2LÆ

LH STØ

JM MUS

LH STØ

11.20-11.50 LB IDR LB IDR LB IDR LB IDR LB IDR
12.25-13.10

KE NAT

LH STØ

LB FOR

LH STØ

LB BIL

LH STØ

LB ENG

LH STØ

JM MUS

LH STØ


2.-3. kl
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00-08.30 KR IDR
IC STØ
KR IDR
IC STØ
KR IDR
IC STØ
KR IDR
IC STØ
KR IDR
IC STØ
08.40-09.25 IC MAT IC MAT IC MAT IC MAT JM MUS
IC STØ
09.40-10.25 KE DAN KE DAN KE DAN
IC STØ
IC MAT JM MUS
IC STØ
10.30-11.15 KE NAT AF ENG AF ENG AF HIS KE DAN
11.20-11.50 KE LÆS
LH STØ
KE LÆS
LH STØ
KE LÆS
LH STØ
KE LÆS
LH STØ
KE LÆS
LH STØ
12.25-13.10 LB BIL KE NAT

KE DAN

KE DAN LB BIL
13.15-14.00  

KE DAN

LH STØ

LB FOR    


4.-5. kl
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00-08.30 KS M-DA KS M-MA KS M-DA KS M-MA KS M-DA
08.40-09.25 AN MUS AF HIS AF MAT AF MAT SM BIL
09.40-10.25 AN MUS IC ENG AF MAT  AF MAT SM BIL
10.30-11.15 IC DAN IC DAN IC ENG IC DAN IC DAN
11.20-11.50 SM LÆS IC LÆS SM LÆS SM LÆS IC LÆS
12.25-13.10 IC FOR KS HÅN
SM MAD
AF HIS SM TYS AF MAT
13.15-14.00 IC ENG KS HÅN
SM MAD
IC DAN KS NAT AF IDR
14.05-14.50 KS NAT   AF IDR   AF IDR


 
6.-7. kl
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00-08.30 KS M-DA KS M-MA KS M-DA KS M-MA KS M-DA
08.40-09.25 KR MAT KR MAT SM DAN SM DAN AF ENG
09.40-10.25 KR TYS KS GEO KS BIO KR MAT AF HIS
10.30-11.15 AN MUS SM DAN KR MAT KS FYS SM DAN
11.20-11.50 SM LÆS IC LÆS SM LÆS SM LÆS IC LÆS
12.25-13.10 SM DAN AF ENG KR TYS AF ENG KR MAT
13.15-14.00 KS FYS AF HIS SM MAD
KS HÅN
AF IDR KS BIO
14.05-14.50 SM FOR AF IDR SM MAD
KS HÅN
AF IDR KR TYS


8.-9. kl
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00-08.30 KS M-da KS M-MA KS M-DA KS M-MA KS M-DA
08.40-09.25 SM DAN KS BIO KS FYS KS BIO KS GEO
09.40-10.25 SM HIS SM DAN SM DAN SM DAN KR MAT
10.30-11.15 KR MAT KS FYS SM SAM KR TYS KR TYS
11.20-11.50 SM LÆS KS FYS SM LÆS SM LÆS KS FYS
12.25-13.10 KS GEO KR MAT IC ENG KR MAT SM DAN
13.15-14.00 KR IDR KR IDR KR MAT SM FOR SM HIS
14.05-14.50 KR IDR

IC ENG

LH STØ

KR TYS IC ENG SM TEMA

Forklaring af forkortelser:

AN: Anne Nørlem (timelærer-musik), JM: Jens Morten Munk (timelærer-musik), AF: Alin Farcas, IC: Ina Christiansen, KR: Kristina Schulz, KE: Ketty Paulsen, SM: Susanne Møller, LB: Lis Beck, LH: Lone Hørlyck, KS: Kenny Snitgaard

M-da: Morgenmodul-dansk, M-ma: Morgenmodul-matematik, LÆS: Læsemodul, STØ: Personlig støtte, FOR: Fortællefag, BIL: Billedkunst, HÅN: Håndværk og design, MAD: Madkundskab, IDR: Idræt, NAT: Naturteknologi